logo msm

(89)6252693

  • msm
  • MSM Nidzica

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi

  • zarządzamy budynkami mieszkalnymi szt 12 tj. nr 2a, 3, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8, 8A, 8B przy ul. Kopernika oraz budynkiem nr 38 przy ul. Kościuszki,
  • zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nidzica ul. Kopernika 2, Wspólnota Budynku Wielorodzinnego w Nidzicy przy ul. 3 Maja 2, Wspólnota Mieszkaniowa Budynku w Nidzicy przy ul. Kolejowej 15C,
  • dodatkowo obsługujemy kotłownię lokalną gazową przy ul. Kopernika 4 i produkujemy ciepło do ogrzania budynków i podgrzania wody użytkowej dla budynków własnych oraz MOPS Nidzica oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 2 a także budynków zarządzanych przez Spółdzielnię ODBUDOWA tj. Nidzica ul. Kościuszki 38A i 40A.